توزیع کننده مجاز اداره کل تجهیزات پزشکی ایران

Martin Dwyer

Application Developer

Rachel Wright

Art Director & Photographer

Andrew Butler

Photographer & Illustrator

گالری

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

previous arrow
next arrow
Slider

آخرین محصولات


کروماتوگرافی: یکی از پرکاربرد ترین شیوه جدا سازی مواد تجزیه ای کروماتوگرافی است که در تمام شاخه ھای علوم کاربردھایی دارد. کروماتو گرافی این امکان را می دھد تا اجزای سازنده نزدیک به ھم مخلوط ھای کمپلکس را جدا ، منزوی و شناسایی کند بسیاری از این جدا سازی ھا به روش ھای دیگر ناممکن… View Article
کیت (Light TLC (LEB : این تست جھت غربالگری و تایید تشخیص مورفین ، آمفتامین ، متآمفتامین ، کدئین ترامادول ، متادون ، بوپرنورفین ، اکستازی در نمونه ادرار مورد استفاده قرار می گیرد. کیت طراحی شده جھت تشخیص مواد مخدر و روان گردان ھای صناعی کاربرد دارد. ساختار این کیت براساس دوLiquid- Liquid Extraction مرحله… View Article
 تست های تشخیص بارداری(Fertility Tests): تستی که با مشاھده چشمی به روش کیفی ، به شناسایی گونادوتروپین کوریونیک انسانی در ھنگام بارداری کمک میکند. این تست به سه فرم نواری ، کاستی و خودکاری تولید میگردد در کلیه موارد تشکیل خط کنترل © جھت اثبات صحت و سلامت تست الزامی است. در صورت عدم تشکیل… View Article

آخرین مقالات